Anunț angajare cercetător științific în electroene

Descriere scurtă:
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 2 (două) posturi de Cercetător științific în electroenergetică (COR 215142) cu timp parțial de lucru în cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PC

Data publicării: 20 Martie 2019

Data limită: 29 Martie 2019
Anunțul: Anun_angajare_cercet_tor_tiin_ific_n_ele ⇓
Angajator: Universitatea Ștefan cel Mare Suceava
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava
Adresa: Str. Universității nr. 13, Suceava, Suceava
Telefon: 0230216147
Fax:
E-mail: rectorat@usv.ro