Angajare Cercetător Științific gradul III - trei poz

Descriere scurtă:
Universitatea Dunărea de Jos din Galați, angajează trei cercetători științifici gradul III în cadrul proiectului „Functional Nanostructured Implant for Bone Fixation”

Data publicării: 15 Martie 2019

Data limită: 31 Martie 2019
Anunțul: Angajare_Cercet_tor_tiin_ific_gradul_III ⇓
Angajator: UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati este o institutie de invatamant superior de stat, cu o traditie de peste 60 de ani de performanta academica, clasificata in 2011 in cadrul universitatilor de educatie si cercetare stiintifica. Cu un numar de aproximativ 16000 studenti, 16 facultati si un corp profesoral cuprinzand aproximativ 700 cadre didactice, UDJG isi asuma misiunea de a pregati specialisti in diverse domenii economico-sociale, participand activ la sustinerea si transmiterea stiintei si culturii. UDJG este evaluata institutional de ARACIS cu "Grad de incredere ridicata" si acreditata in domeniul cercetarii stiintifice conform Deciziei ANCS nr. 9673 din 17.06.2008.
Adresa: Str. Domneasca nr. 47, Galati, Galati
Telefon: +40 336130108
Fax: +40 236461353
E-mail: rectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro