4 posturi Asistent de cercetare ştiinţifică

Descriere scurtă:
Cercetarea se concentrează pe realizarea de determinări microbiologice asupra eşantioanelor de apă.

Data publicării: 28 Februarie 2019

Data limită: 21 Martie 2019
Anunțul: 4_posturi_Asistent_de_cercetare_tiin_ifi ⇓
Angajator: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. Pentru îndeplinirea rolului său, INCDMM "Cantacuzino" desfășoară activități de cercetare fundamentală și aplicată în domeniile microbiologie, parazitologie, entomologie, imunologie, biotehnologie.
Adresa: Splaiul Independenței nr 103, Sector 5, București, București, Bucuresti
Telefon: 0213069100
Fax:
E-mail: office@cantacuzino.ro
Website: http://cantacuzino.mapn.ro/