Asistent Cercetare Științifică, Vacante, 3 poziții

Descriere scurtă:
Universitatea din București, Facultatea de Istorie, DIAAIA-CICSA angajeaza 3 Asistenți de Cercetare Științifică (ACS) cu normă întreagă, în domeniul Arheologiei sau Archaeosciences, in cadrul proiectului PCCDI cu titlul Multidisciplinary platform

Data publicării: 26 Februarie 2019

Data limită: 15 Martie 2019
Anunțul: Asistent_Cercetare_tiin_ific_Vacante_3_p ⇓
Angajator: Universitatea din București
Direcția Managementul Programelor de Cercetare implementează strategia Universităţii din Bucureşti referitoare la activitatea de cercetare, oferind suport pentru obținerea finanțării și pentru protejarea și valorificarea rezultatelor cercetării.
Adresa: Bulevardul Mihail Kogalniceanu, Nr.36-46, Sector 5., București, Bucuresti
Telefon: 0213077378
Fax: București
E-mail: monica.sarbu@cdi.unibuc.ro
Website: http://www.unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie