Licențiatfizică/electronicăPN-III-P4-ID-PCE2016-0803

Descriere scurtă:
Licențiat fizică/electronică: – 1 post Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi) Perioada angajării: determinată 01.04.2019–31.12.2019 Data la care are loc concursul: 27 martie 2019 Ora: 11.00 Locul desfășurării concursului: sediul IMT Bucur

Data publicării: 25 Februarie 2019

Data limită: 25 Martie 2019
Anunțul: Licen_iatfizic_electronic_PN_III_P4_ID_P ⇓
Angajator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
IMT București funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară si are drept scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, elaborare de strategii, servicii ştiinţifice, microproducţie, inovare si transfer tehnologic, formare şi specializare profesională în domeniile: micro- si nanotehnologii (inclusiv materiale şi procese specifice), micro-nanosisteme, micro-nano-bio-sisteme, micro- şi nanoelectronică si fotonică. Principalele realizări științifice ale IMT București s-au remarcat de-a lungul timpului în domeniile bio-nano, RF-MEMS şi fotonică, colaborarea cu firme multinaționale, participarea institutului în cadrul proiectelor naționale şi internaționale (FP7, ENIAC, ERANET, COST). Potrivit Raportului CE privind Inovarea în Europa din iunie 2011, IMT se situează pe primul loc între institutele naţionale în ceea ce priveşte participarea la programele europene.
Adresa: Str.Erou Iancu Nicolae Nr.126 A, Voluntari, Ilfov
Telefon: 0212690770
Fax:
E-mail: resurse.umane@imt.ro