Cercetător stiintific - Filologie

Descriere scurtă:
INSTITUTUL DE ISTORIE ȘI TEORIE LITERARĂ „G. CALINESCU” anunţă scoaterea la concurs a unui post de cercetător științific cu titlu de doctor în Filologie, preferabil instruit în POSDRU, pe perioadă determinată, între 03.04.2019 și 31.12.2

Data publicării: 19 Februarie 2019

Data limită: 18 Martie 2019
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_Filologie_7417.docx ⇓
Angajator: Academia Română, Institutul de Istorie și Teorie Literară "G. Călinescu"
Institutul de Istorie și Teorie Literară "G. Călinescu" al Academiei Române, înființat în anul 1948 sub titulatura "Institutul de Istorie Literară şi Folclor", este una dintre cele mai prestigioase instituții de cercetare din România cu profil filologic.
Adresa: Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, cod poștal 050711, Bucuresti, Ilfov
Telefon: 03188106
Fax:
E-mail: office@inst-calinescu.ro
Website: inst-calinescu.ro