2 pozitii CERCETATOR, calitatea Doctorand

Descriere scurtă:
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti anunta organizarea concursului pentru ocuparea a 2 (doua) pozitii vacante de CERCETATOR, cu calitatea de Doctorand in proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0194/25PCCDI/2018

Data publicării: 11 Decembrie 2018

Data limită: 28 Decembrie 2018
Anunțul: 2_pozitii_CERCETATOR_calitatea_Doctorand ⇓
Angajator: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Universitatea POLITEHNICA din București (U.P.B.) își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românesti și al lumii contemporane. UPB asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională.
Adresa: Splaiul Independentei 313, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0724591516
Fax:
E-mail: elena.vasile@energy.pub.ro