Asistent de cercetare proiect Lib2Life 51 69PCCDI/2018

Descriere scurtă:
Asistent in cadrul sub-proiectului Cyber-Physical Library, pentru module de realitate virtuala.

Data publicării: 04 Decembrie 2018

Data limită: 18 Decembrie 2018
Anunțul: Asistent_de_cercetare_proiect_Lib2Life_6 ⇓
Angajator: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Universitatea POLITEHNICA din București (U.P.B.) își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românesti și al lumii contemporane. UPB asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională. Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă. Universitatea Politehnica din București are misiunea de a reuni sub un singur acoperiş educația, prin formarea profesională şi cercetarea ştiinţifică. Rolul acestei intersecții este de a spori cunoașterea şi inovarea, două concepte principale ale economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere. Într-un timp al globalizării, provocările devin din ce în ce mai complexe. Universitatea trebuie să dispună de un management puternic, autonomie universitară şi structuri de conducere relevante pentru a se integra. Instituţionalizarea câtorva acţiuni, cum ar fi: schimburile de studenţi, crearea conexiunilor în cercetarea ştiinţifică, cadrele didactice de renume pot ajuta la accelerarea procesului şi la îmbunătăţirea educaţiei. Cea mai importantă misiune a Universităţii constă în producerea de cunoaştere, prin cercetare ştiinţifică. Ea aplică pregătirea teoretică şi practică superioară în formarea profesională a studentului, cu scopul unei iniţieri în domeniul ales.
Adresa: Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti, ROMANIA, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0214029100
Fax:
E-mail: relatii.publice@upb.ro