Asistent cercetare stiintifica

Descriere scurtă:
În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocupare

Data publicării: 28 Noiembrie 2018

Data limită: 06 Decembrie 2018
Anunțul: Asistent_cercetare_stiintifica_4888.docx ⇓
Angajator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Universitatea îşi propune ca în cadrul misiunii sale să promoveze excelenţa în domeniul învăţământului, cercetării şi inovării prin formare academică iniţială şi postuniversitară, prin educaţie pe tot parcursul vieţii şi integrare în circuitul de valori universale în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.
Adresa: Calea Manastur nr.3-5, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 026459638
Fax: 026459379
E-mail: contact@usamvcluj.ro
Website: http://www.usamvcluj.ro/