Asistent de cercetare științifică

Descriere scurtă:
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București organizează concurs de ocupare a 2 posturi vacante de Asistent de Cercetare Științifica - ACS, personal contractual, în cadrul Programului Complex PN III – SEDMAGRO „ Siste

Data publicării: 16 Noiembrie 2018

Data limită: 18 Decembrie 2018
Anunțul: Asistent_de_cercetare_tiin_ific__5804.pd ⇓
Angajator: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor a fost infiintat ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ”Gheorghe Ionescu Sisesti” (ASAS), in baza Hotarârii Guvernului nr. 1881/2005 privind infiintarea unor institute si centre de cercetare-dezvoltare agricola prin reorganizarea unor institute, centre, statiuni si societati comerciale de cercetare si productie agricola – Anexa 11, prin reorganizarea Centrului de Cercetari pentru Protectia Plantelor (desfiintat prin efectul actului normativ).
Adresa: Bd. Ion Ionescu de la Brad, Nr.8, Sector 1, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 269.32.31
Fax: Bucuresti
E-mail: secretariat_general@icdpp.ro;
Website: www.icdpp.ro