Asistent de cercetare „Sistem multi-senzor de monitor

Descriere scurtă:
Universitatea Politehnica din București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare „Sistem multi-senzor de monitorizare a activitatii fetale pe parcursul sarcinii”, Proiect Component P4 din cadrul Proiectului C

Data publicării: 13 Noiembrie 2018

Data limită: 07 Decembrie 2018
Anunțul: Asistent_de_cercetare_Sistem_multi_senzo ⇓
Angajator: Universitatea Politehnica Bucuresti
Universitatea POLITEHNICA din București (U.P.B.) își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românesti și al lumii contemporane. UPB asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională.
Adresa: Splaiul Independenței nr 313, Sector 6, București, România, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0214029465
Fax: 0214029465
E-mail: relatii.publice@upb.ro