Asistent de Cercetare Științifică,

Descriere scurtă:
Cerinţe minimale pentru înscrierea la concurs:  absolvenți de studii superioare, minim nivel licență, în domeniul Inginerie Mecanică;  cunoașterea limbii engleze (vorbit, citit, scris);  să dețină drept de muncă în Uniunea Europe

Data publicării: 09 Noiembrie 2018

Data limită: 15 Ianuarie 2019
Anunțul: Asistent_de_Cercetare_tiin_ific__1384.pd ⇓
Angajator: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, denumit în continuare institut național, este persoană juridică aflată în coordonarea Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare (ANCSI). Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1308/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, cu modificările și completările ulterioare
Adresa: str. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, sectorul 1, Bucureşti, Bucuresti
Telefon: 0212693270
Fax: Bucureşti
E-mail: carcel@inma.ro
Website: https://www.inma.ro