Asistent Cercetare - Postdoc

Descriere scurtă:
Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” Iaşi anunță concurs în cadrul proiectului “Proiectarea de biocompozite nepoluante cu proprietăți chelatizante selective pentru îndepărtarea și recuperarea ionilor metalelor grele din apele c

Data publicării: 08 Noiembrie 2018

Data limită: 08 Decembrie 2018
Anunțul: Asistent_Cercetare_Postdoc_2502.doc ⇓
Angajator: Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni"
Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” (ICMPP) angajeaza un asistent de cercetare - Masterand pe o perioadă determinată, în cadrul proiectului intitulat „Proiectarea de biocompozite nepoluante cu proprietăți chelatizante selective pentru îndepărtarea și recuperarea ionilor metalelor grele din apele contaminate”, acronim Biocomp4MeIRem, cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-1697.
Adresa: Aleea Grigore Ghica Voda, nr. 41A 700487 Iasi, Romania, Iasi, Iasi
Telefon: 0232-21745
Fax:
E-mail: vdinu@icmpp.ro
Website: icmpp.ro