Inginer proiect PN-III-P1-1.1-TE-2016-1396, TE 65/2018

Descriere scurtă:
2 posturi disponibile pentru asistent cercetare/inginer (1 post masterand, 1 post doctorand) in cadrul proiectului “Robust fractional order event-based control for optimised resource allocation in complex cyber-physical closed loop systems”.

Data publicării: 23 Octombrie 2018

Data limită: 23 Noiembrie 2018
Anunțul: inginer_proiect_PN_III_P1_1_1_TE_2016_13 ⇓
Angajator: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
universitate tehnica de cercetare avansata si educatie
Adresa: Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: +4 0264 401 200
Fax: +4 0264 592 055
E-mail: camelia.rancea@staff.utcluj.ro
Website: www.utcluj.ro