4 posturi Asistent de cercetare ştiinţifică

Descriere scurtă:
Cercetarea se concentrează pe elaborarea şi realizarea de modele experimentale pentru studiul activităţii antimicrobiene, biocompatibilităţii şi efectelor biologice ale unor biomateriale avansate, ca şi pe dezvoltarea de modele experimentale de i

Data publicării: 23 Octombrie 2018

Data limită: 29 Octombrie 2018
Anunțul: 4_posturi_Asistent_de_cercetare_tiin_ifi ⇓
Angajator: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. Pentru îndeplinirea rolului său, INCDMM "Cantacuzino" desfășoară activități de cercetare fundamentală și aplicată în domeniile microbiologie, parazitologie, entomologie, imunologie, biotehnologie.
Adresa: Splaiul Independenței nr 103, Sector 5, București, București, Bucuresti
Telefon: 0213069100
Fax:
E-mail: office@cantacuzino.ro
Website: http://cantacuzino.mapn.ro/