ACS - 2 posturi vacante, Proiect Vardimtech

Descriere scurtă:
Participarea la realizarea activitatilor de cercetare prevazute in planul de realizare a proiectului “Paradigme tehnologice in sinteza si caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabila” - Vardimtech, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-015

Data publicării: 10 Octombrie 2018

Data limită: 02 Noiembrie 2018
Anunțul: ACS_2_posturi_vacante_Proiect_Vardimtech ⇓
Angajator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi
Domenii principale de cercetare-dezvoltare: 1. Materiale magnetice avansate cu proprietăţi şi structuri speciale: cristaline, amorfe, nanocristaline/nanostructurate, nanocompozite, nano- și microdimensionate (nano- și microfire magnetice; nano- și micropulberi magnetice, incluzȃnd materiale mezoporoase și nanocompozite funcționalizate pentru aplicații bio-medicale; straturi subțiri multistrat și noi aspecte privind proprietǎțile de magnetotransport ale acestora); noi tipuri de materiale masive amorfe, nanocristaline și/sau nanocompozite; 2. Aplicaţii pe bază de materiale avansate: senzori şi reţele de senzori magnetici, actuatori, traductori, sisteme de măsură (noi tipuri de senzori pentru aplicații biomedicale; noi tipuri de senzori și actuatori magnetoelastici; senzori de cȃmp magnetic pe bazǎ de noi materiale magnetice și fenomene de magnetotransport); 3. Aplicaţii pe bază de noi fenomene magnetice și electromagnetice: tehnici de control nedistructiv, magnetometrie (noi tipuri de senzori și rețele de senzori pentru control nedistructiv).
Adresa: Bulevard D. Mangeron nr. 47, CP 833, OP 3, 700050 Iaşi, Iasi, Iasi
Telefon: 0232430680
Fax: 023231132
E-mail: ccozma@phys-iasi.ro
Website: http://www.phys-iasi.ro/