Angajare cercetator stiintific III (1 post)

Descriere scurtă:
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu angajează un cercetător în lingvistică, cu fracțiune de normă, în cadrul proiectului INTELLIT (cod PCCDI-2017-0821)

Data publicării: 09 Octombrie 2018

Data limită: 16 Octombrie 2018
Anunțul: Anunt_angajare_cercetator_stiintific_III ⇓
Angajator: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Universitatea Lucian Blaga (ULBS) este o universitate publică, cu sediul în Sibiu, având în momentul de față 650 de cadre didactice titulare și aprox. 15.000 de studenți. ULBS are în componență 9 facultăți: Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și Facultatea de Științe Economice.
Adresa: Bd-ul Victoriei, Nr. 10, Sibiu, Sibiu
Telefon: 0269216062
Fax: 0269217278
E-mail: dep.cercetare@ulbsibiu.ro
Website: https://www.ulbsibiu.ro