Asistent cercetare stiintitica - 3PCCDI/2018

Descriere scurtă:
Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași organizează selecția în vederea angajării unei persoane în cadrul proiectului de cercetare științifică PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0214,

Data publicării: 08 Octombrie 2018

Data limită: 01 Noiembrie 2018
Anunțul: Asistent_cercetare_stiintitica_Proiect_P ⇓
Angajator: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIasi) este clasificată ca universitate de cercetare avansata și educație, conform Ordinului Ministrului MECTS nr.5262/2011 si acreditata ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, conform Deciziei ANCS nr.9708 din 29.07.2009. TUIasi a primit calificativul de institutie cu grad ridicat de incredere, acordat de Consiliul ARACIS in anul 2009 si deruleaza programe de studii de licenta, master, cercetare doctorala/postdoctorala si contracte de cercetare stiintifica in cadrul a 14 domenii de cercetare, din care 10 domenii au fost clasificate la categoria A, conform prevederilor Legii 1/2011 si HG.789/2011. Activitatea de cercetare stiintifica derulata in TUIasi dezvolta si completeaza pregatirea tinerilor prin programe de licenta, master, doctorat si post-doctorat. La nivelul TUIasi activitatea doctorala este organizata in cadrul a 10 Scoli doctorale, cu un numar total de 565 doctoranzi supervizati de 184 conducatori de doctorat, pe directii de cercetare doctorala si post-doctorala corelate cu domeniile prioritare la nivel national si international. In anul 2012 s-au derulat 3 proiecte POSDRU (burse doctorale si post-doctorale) castigate in calitate de coordonator si 1 proiect POSDRU (burse post-doctorale) in calitate de partener. Activitatea de cercetare stiintifica, de inovare si transfer tehnologic in domenii multi si transdisciplinare s-a materializat, in ultimii cinci ani, in derularea a 611 contracte de cercetare castigate prin competitii nationale in calitate de coordonator, 318 contracte in calitate de partener, 57 contracte castigate prin competitii internationale, 240 de contracte de cercetare cu agenți economici, publicarea a 2601 de lucrări in reviste cotate/indexate ISI si înregistrarea la OSIM a 30 de brevete de invenții.
Adresa: Bld. Prof.Dr.docent D. Mangeron 67, Iasi, Iasi
Telefon: 0232278683
Fax: 0232237627
E-mail: molariu@tuiasi.ro
Website: www.tuiasi.ro