Cercetător Științific III

Descriere scurtă:
INMA Bucureşti, scoate la concurs 1 post de Cercetător Științific III, în cadrul Proiectului Complex “Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (LEGCLIM)“, Contract: 11PCCDI / 31

Data publicării: 05 Octombrie 2018

Data limită: 15 Noiembrie 2018
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_III_5634.pdf ⇓
Angajator: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, denumit în continuare institut național, este persoană juridică aflată în coordonarea Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare (ANCSI). Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1308/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, cu modificările și completările ulterioare
Adresa: str. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, sectorul 1, Bucureşti, Bucuresti
Telefon: 0212693270
Fax: Bucureşti
E-mail: carcel@inma.ro
Website: https://www.inma.ro