Asistent de cercetare doctorand

Descriere scurtă:
Institutul de Geografie al Academiei Române anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare științifică – doctorand în cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENER

Data publicării: 02 Octombrie 2018

Data limită: 22 Octombrie 2018
Anunțul: Asistent_de_cercetare_doctorand_6884.pdf ⇓
Angajator: Institutul de Geografie al Academieie Române
Institutul de Geografie (IGAR) este principala instituție de cercetare geografică fundamentală și aplicată din România. Efectuează cercetări integrate în domeniul geomorfologiei, hidrologiei, biogeografiei, climatologiei, sistemelor GIS, geografiei umane și geografiei mediului, concentrându-se pe investigarea relațiilor dintre componentele mediului fizic și biotic (relief, apă, sol, vegetație și faună) și a celor sociale și economice, precum și distribuția lor spațială în legătură cu schimbările globale de mediu. Experiența sa în studierea relațiilor dintre om și mediul înconjurător (studii integrate bazate pe GIS privind hazardele naturale și tehnologice, studii integrate ale vulnerabilității comunităților umane la evenimentele extreme etc.) s-a materializat în proiecte naționale și internaționale.
Adresa: Str. Dimitrie Racovita nr. 12, sector 2, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0213135990
Fax: Bucuresti
E-mail: igar@geoinst.ro
Website: www.geoinst.ro