Tehnician (masterand) - 1 post

Descriere scurtă:
UBB anunță organizarea concursului privind ocuparea postului de tehnician, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088, nr. contract 1/1.7.2018, având titlul Structuri ierarhizate și funcționalizate pe grafenă, prezentând propr

Data publicării: 02 Octombrie 2018

Data limită: 25 Octombrie 2018
Anunțul: Tehnician_masterand_1_post_3847.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro