Cercetător în automatică

Descriere scurtă:
Activităţi în domeniul . sisteme robotice si sisteme mecatronice , în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cod -PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0290, contract nr. 78PCCDI/01.03.20182018 cu titlul: Conducerea inteligentă şi distribuită a 3 siste

Data publicării: 01 Octombrie 2018

Data limită: 19 Octombrie 2018
Anunțul: Cercet_tor_n_automatic__7300.pdf ⇓
Angajator: UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati este o institutie de invatamant superior de stat, cu o traditie de peste 60 de ani de performanta academica, clasificata in 2011 in cadrul universitatilor de educatie si cercetare stiintifica. Cu un numar de aproximativ 16000 studenti, 16 facultati si un corp profesoral cuprinzand aproximativ 700 cadre didactice, UDJG isi asuma misiunea de a pregati specialisti in diverse domenii economico-sociale, participand activ la sustinerea si transmiterea stiintei si culturii. UDJG este evaluata institutional de ARACIS cu "Grad de incredere ridicata" si acreditata in domeniul cercetarii stiintifice conform Deciziei ANCS nr. 9673 din 17.06.2008.
Adresa: Str. Domneasca nr. 47, Galati, Galati
Telefon: +40 336130108
Fax: +40 236461353
E-mail: rectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro