asistent de cercetare stiintifica - 1 post

Descriere scurtă:
Având în vedere necesitatea ocupării a unui post vacant de asistent de cercetare existent în cererea de finanțare a Proiectului Component 2: ”Aliaje biocompatibile pe bază de titan pentru protetica medicală din sisteme complexe microaliate – B

Data publicării: 18 Septembrie 2018

Data limită: 20 Octombrie 2018
Anunțul: asistent_de_cercetare_stiintifica_1_post ⇓
Angajator: Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional.
Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România, Iasi, Iasi
Telefon: 0232237666
Fax:
E-mail: peviz@tuiasi.ro
Website: http://www.tuiasi.ro/