INCDFT- IFT Iasi - 1 post ACS-proiect BioTiT

Descriere scurtă:
INCDFT – IFT Iaşi scoate la concurs un post vacant de asistent de cercetare stagiar, existent în cererea de finanțare a Proiectului Component 2: ”Proiect Component 2 - ” Aliaje biocompatibile pe bază de titan pentru protetica medicala din siste

Data publicării: 18 Septembrie 2018

Data limită: 02 Noiembrie 2018
Anunțul: INCDFT_IFT_Iasi_1_post_ACS_proiect_BioTi ⇓
Angajator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi
Domenii principale de cercetare-dezvoltare: 1. Materiale magnetice avansate cu proprietăţi şi structuri speciale: cristaline, amorfe, nanocristaline/nanostructurate, nanocompozite, nano- și microdimensionate (nano- și microfire magnetice; nano- și micropulberi magnetice, incluzȃnd materiale mezoporoase și nanocompozite funcționalizate pentru aplicații bio-medicale; straturi subțiri multistrat și noi aspecte privind proprietǎțile de magnetotransport ale acestora); noi tipuri de materiale masive amorfe, nanocristaline și/sau nanocompozite; 2. Aplicaţii pe bază de materiale avansate: senzori şi reţele de senzori magnetici, actuatori, traductori, sisteme de măsură (noi tipuri de senzori pentru aplicații biomedicale; noi tipuri de senzori și actuatori magnetoelastici; senzori de cȃmp magnetic pe bazǎ de noi materiale magnetice și fenomene de magnetotransport); 3. Aplicaţii pe bază de noi fenomene magnetice și electromagnetice: tehnici de control nedistructiv, magnetometrie (noi tipuri de senzori și rețele de senzori pentru control nedistructiv).
Adresa: Bulevard D. Mangeron nr. 47, CP 833, OP 3, 700050 Iaşi, Iasi, Iasi
Telefon: 0232430680
Fax: 023231132
E-mail: ccozma@phys-iasi.ro
Website: http://www.phys-iasi.ro/