Cercetător

Descriere scurtă:
Posturile de cercetator se află în subordinea directă a directorului de proiect şi are ca principale cerinţe: o Abilităţi de proiectare mecanică şi tehnologică o Cunostinţe de proiectare asistată de calculator o Cunostinţe de programare a

Data publicării: 14 Septembrie 2018

Data limită: 28 Septembrie 2018
Anunțul: Cercet_tor_4024.doc ⇓
Angajator: Univeristatea Lucian Blaga din Sibiu
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o universitate multidisciplinară de prestigiu din România, care promovează excelența în educație și cercetare. Conform misiunii sale, ULBS doreşte să-şi consolideze statutul de universitate modernă, orientată către nevoile academice ale studenților și societății, fiind implicată activ în rețelele de cercetare naționale și internaționale. Alături de educaţie, activitate didactică, internaţionalizare, implicare activă în comunitate şi guvernanţă universitară, activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare constituie unul dintre pilonii actuali şi viitori în dezvoltarea echilibrată a universităţii.
Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România, Sibiu, Sibiu
Telefon: +40-(269)
Fax:
E-mail: rauleaandreea@gmail.com
Website: https://www.ulbsibiu.ro/ro/