6 poz MEMBRU-DOCTORAND, calitatea Doctorand

Descriere scurtă:
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 6 (şase) poziţii vacante de MEMBRU-DOCTORAND (nou), cu calitatea de Doctorand în proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018

Data publicării: 12 Septembrie 2018

Data limită: 27 Septembrie 2018
Anunțul: 6_pozitii_MEMBRU_DOCTORAND_calitatea_Doc ⇓
Angajator: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română, la mănăstirea Sfântul Sava din București. În anul 1832, aceasta este reorganizată în Colegiul de la Sfântul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată “Școala de Poduri și Sosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine “Școala de Poduri, Șosele și Mine”, cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capătă o nouă structură, sub denumirea de “Școala Națională de Poduri și Șosele”; la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnica din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială. Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. In baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.
Adresa: Splaiul Independentei 313, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0722808709
Fax:
E-mail: gheorghelazaroiu@yahoo.com
Website: www.spms.energ.pub.ro