ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA - 3 POSTURI

Descriere scurtă:
INCDMTM organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICĂ în cadrul Proiectului complex: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0224, Ctr. 77PCCDI/2018

Data publicării: 10 Septembrie 2018

Data limită: 02 Octombrie 2018
Anunțul: ASISTENT_DE_CERCETARE_STIINTIFICA_3_POST ⇓
Angajator: INCDMTM Bucuresti
INCDMTM, aflat in coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii, are ca obiect principal de activitate cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul mecanicii fine şi al mecatronicii. De asemenea, INCDMTM se concentrează pe elaborarea şi perfecţionarea tehnicilor de măsurare. Eforturile cercetătorilor INCDMTM vizează dezvoltarea de variate produse şi tehnologii mecatoronice (convenţionale sau neconvenţionale). Mai mult, în calitate de Institut Naţional, INCDMTM contribuie la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin Planul Naţional de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare şi Inovare (PNCDI) şi Programul Nucleu. O dată cu integrarea în Uniunea Europeană, INCDMTM are ca obiectiv strategic participarea la cât mai multe competiţii europene.
Adresa: Sos. PANTELIMON, Nr. 6-8, Sector 2, Cod: 021631, BUCURESTI, Bucuresti
Telefon: 0212523068
Fax: 0212523437
E-mail: incdmtm@incdmtm.ro
Website: incdmtm.ro