Asistent de cercetare (1post)-Proiect 50PCCDI/01.03.201

Descriere scurtă:
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București organizează concurs pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare științifică în cadrul contractului de cercetare științifică 50PCCDI/01.03.2018, având titlul “P

Data publicării: 06 Septembrie 2018

Data limită: 11 Octombrie 2018
Anunțul: Asistent_de_cercetare_1post_Proiect_50PC ⇓
Angajator: Universitatea de Științe Agronomice si Medicină Veterinară București
Departamentul pentru Gestiunea Proiectelor de Cercetare şi Suport Activităţi Cercetare-Dezvoltare-Inovare (DGPCSACDI) are misiunea de a gestiona din punct de vedere tehnic şi economic proiectele câştigate în competiţii naţionale şi/sau internaţionale de corpul academic al USAMV Bucureşti, în vederea derulării de activităţi aferente cercetării ştiinţifice, dezvoltării, inovării şi sprijinirii activităţii academice. DGPCSA CDI are structură organizatorică proprie, iar activitatea din cadrul său este realizată de personal cu pregătire de specialitate tehnică şi economică.
Adresa: Bld.Marasti, nr.59, sec.1, Bucuresti,, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0314334211
Fax: 0314334211
E-mail: resurseumane.usamvb@yahoo.com
Website: www.usamv.ro