ACS 8 posturi Proiecte 12PCCDI și 6 PCCDI

Descriere scurtă:
ICDP Pitești-Mărăcineni scoate la concurs 8 posturi Asistent cercetare științifică, 8 posturi Asistent cercetare științifică, cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă, din care: - 5 posturi în cadrul Proi

Data publicării: 04 Septembrie 2018

Data limită: 04 Octombrie 2018
Anunțul: ACS_8_posturi_Proiecte_12PCCDI_i_6_PCCDI ⇓
Angajator: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură, Pitești-Mărăcineni
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni, Argeş a fost înfiinţat în anul 1967, este o unitate de CDI în pomicultură, institut în subordinea ASAS București, care are în coordonare științifică rețeaua de stațiuni pomicole din țară.
Adresa: com Mărăcineni, jud. Argeș, Pitești, Arges
Telefon: 0248278519
Fax: 0248278477
E-mail: office@icdp-pitesti.ro
Website: www.icdp.ro