1 Asistent de cercetare științifică, 1 CS doctorand

Descriere scurtă:
Cercetarea urmăreşte ca prin testarea in vivo pe model murin, să depisteze dinamica efectelor produse de contaminanţii din apele poluate asupra sănătăţii.

Data publicării: 22 August 2018

Data limită: 14 Septembrie 2018
Anunțul: 1_Asistent_de_cercetare_tiin_ific_1_CS_d ⇓
Angajator: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. Pentru îndeplinirea rolului său, INCDMM "Cantacuzino" desfășoară activități de cercetare fundamentală și aplicată în domeniile microbiologie, parazitologie, entomologie, imunologie, biotehnologie.
Adresa: Splaiul Independenței nr 103, Sector 5, București, București, Bucuresti
Telefon: 0213069100
Fax:
E-mail: office@cantacuzino.ro
Website: http://cantacuzino.mapn.ro/