Cercetător Științific - 1 post

Descriere scurtă:
Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea în cadrul contractului de cercetare PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0015 “Premierea H2020 - Integrated dating approach for terrestrial records of past climate using trapped charge

Data publicării: 22 August 2018

Data limită: 14 Septembrie 2018
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_1_post_2615.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro