Cercetator stiintific (postdoc)- 1 post

Descriere scurtă:
UBB, anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de Cercetător Ştiinţific, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0088, nr. contract 1/2018, având titlul Structuri ierarhizate şi funcţionalizate pe grafenă, prez

Data publicării: 26 Iulie 2018

Data limită: 15 August 2018
Anunțul: Cercet_tor_tiin_ific_postdoc_1_post_9036 ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro