Asistent de Cercetare in cadrul Proiectului Complex PNI

Descriere scurtă:
INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ ŞI FLORICULTURĂ VIDRA, cu sediul în Comuna Vidra, Jud. Ilfov, Str. Calea București nr. 22, in baza Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, organizeaza concurs pen

Data publicării: 24 Iulie 2018

Data limită: 17 August 2018
Anunțul: Asistent_de_Cercetare_in_cadrul_Proiectu ⇓
Angajator: INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ ŞI FLORICULTURĂ VIDRA
Institutul de cercetare – dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra este institiţie publică, cu finanatre din surse proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Stiințe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti”
Adresa: Str. Calea București nr. 22, Comuna Vidra, Ilfov
Telefon: 0213612096
Fax: 021362094
E-mail: office@icdlfvidra.ro
Website: icdlfvidra.ro