Concurs Asistent Cercetare Ştiinţifică/Programator,

Descriere scurtă:
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cu sediul în orașul Măgurele, str. Călugăreni nr. 12, județul Ilfov, cod poștal 077125, organizează concurs pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare Ştiinţifică/Pro

Data publicării: 18 Iulie 2018

Data limită: 20 August 2018
Anunțul: Concurs_Asistent_Cercetare_tiin_ific_Pro ⇓
Angajator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP)
INCDFP este persoana juridica romana infiintat in baza HG.1313/1996 , isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si a Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin HG.1947/2004. Obiectivele generale ale Institutului sunt urmatoarele: 1. Desfasurarea activitatii de cercetare-dezvoltare in cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare. 2. Desfasurarea activitatii de elaborare de standarde in domeniul zonarii si microzonarii seismice a localitatilor dens populate. 3. Desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica privind elaborarea de studii si cercetari de amplasament seismic pentru centrale nuclearo-electrice si pentru alte obiective de importanta nationala, precum baraje, constructii militare, poduri, spitale, scoli si alte asemenea. 4. Desfasurarea de activitati de cercetare pentru realizarea planurilor sectoriale si a programelor nucleu in domeniul fizicii Pamantului. 5. Efectuarea de activitati in cadrul programelor internationale de cercetare –dezvoltare. 6. Efectuarea de activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare, desfasurate in domeniul propriu de activitate, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare dezvoltare si dupa caz cu autorizarea institutiilor abilitate.
Adresa: Strada Calugareni nr.12, CP - MG2 o77125, Magurele, Ilfov
Telefon: 0214050670
Fax: 0214050673
E-mail: contact@infp.ro; cati@infp.ro
Website: www.infp.ro