Asistent de Cercetare Stiintifica (4 posturi)

Descriere scurtă:
INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM București organizează concurs pentru ocuparea a patru (4) posturi de Asistent de cercetare științifică (ACS) în cadrul Proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0086, contract nr. 22PCC

Data publicării: 17 Iulie 2018

Data limită: 31 August 2018
Anunțul: Asistent_de_Cercetare_Stiintifica_4_post ⇓
Angajator: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Masurării (INCDMTM)
INCDMTM, aflat in coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii, are ca obiect de activitate principal cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul mecanicii fine şi al mecatronicii. De asemenea, INCDMTM se concentrează pe elaborarea şi perfecţionarea tehnicilor de măsurare. Eforturile cercetătorilor INCDMTM vizează dezvoltarea de variate produse şi tehnologii mecatoronice (convenţionale sau neconvenţionale). Mai mult, în calitate de Institut Naţional, INCDMTM contribuie la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin Planul Naţional de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare şi Inovare (PNCDI) şi Programul Nucleu. O dată cu integrarea în Uniunea Europeană, INCDMTM are ca obiectiv strategic participarea la cât mai multe competiţii europene.
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631, Bucuresti, ROMANIA, Bucuresti, Bucuresti
Telefon: 0212523068
Fax: 0212523437
E-mail: incdmtm@incdmtm.ro
Website: http://www.incdmtm.ro/