Licențiat în chimie: – 2 posturi (PN-III-P1-1.2-PC

Descriere scurtă:
Condiții generale pentru ocuparea postului: a. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Chimie, Știința materialelor, Inginerie chimică, etc); b. Masterand sau Doctorand; c. Experiența dovedită este considerată avantaj; d. Cetățea

Data publicării: 03 Iulie 2018

Data limită: 12 Septembrie 2018
Anunțul: Licen_iat_n_chimie_2_posturi_PN_III_P1_1 ⇓
Angajator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti
IMT București funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară si are drept scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, elaborare de strategii, servicii ştiinţifice, microproducţie, inovare si transfer tehnologic, formare şi specializare profesională în domeniile: micro- si nanotehnologii (inclusiv materiale şi procese specifice), micro-nanosisteme, micro-nano-bio-sisteme, micro- şi nanoelectronică si fotonică. Principalele realizări științifice ale IMT București s-au remarcat de-a lungul timpului în domeniile bio-nano, RF-MEMS şi fotonică, colaborarea cu firme multinaționale, participarea institutului în cadrul proiectelor naționale şi internaționale (FP7, ENIAC, ERANET, COST). Potrivit Raportului CE privind Inovarea în Europa din iunie 2011, IMT se situează pe primul loc între institutele naţionale în ceea ce priveşte participarea la programele europene.
Adresa: Str.Erou Iancu Nicolae Nr.126 A, Voluntari, Ilfov
Telefon: 0212690770
Fax:
E-mail: resurse.umane@imt.ro