Asistent de cercetare (doctorand) 1 post

Descriere scurtă:
Asistent de cercetare, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0884, denumire PORTCultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementel

Data publicării: 28 Iunie 2018

Data limită: 15 August 2018
Anunțul: Asistent_de_cercetare_doctorand_1_post_0 ⇓
Angajator: Universitatea Petru Maior din Tirgu-Mures
De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-şi continuitatea instituţională şi permanenţa culturală în ciuda a numeroase constrângeri şi obstacole, Universitatea "Petru Maior", la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate şi reputaţie ca o autentică şi generoasă "Universitate pentru comunitate".
Adresa: Nicolae Iorga, 1, 540088, Tirgu-Mures, Mures
Telefon: 0265262275
Fax: 0265262275
E-mail: daniel.stefan@ea.upm.ro
Website: http://www.upm.ro