1 Post doctorand PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0172

Descriere scurtă:
Universitatea din Craiova organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de finantare 15PCCDI /2018 cu titlul "Fabricarea, calibrarea si testarea de sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicatii in securitate societala-TEST

Data publicării: 20 Iunie 2018

Data limită: 05 Septembrie 2018
Anunțul: 1_Post_doctorand_PN_III_P1_1_2_PCCDI_201 ⇓
Angajator: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Fondată în 1947, Universitatea din Craiova este una dintre cele mai mari instituții publice de învățământ superior din România. Ea oferă o gamă largă de programe de studii în inginerie, științe, științe umaniste, ştiinţe sociale, istorie, economie, agricultură, drept, teologie, arte etc. Programele de studii sunt organizate în toate cele trei cicluri de învăţământ: licență, masterat și doctorat. Cercetarea științifică este o componentă esențială în activitatea personalului academic și se desfășoară pe următoarele niveluri: cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, cercetare tehnologică avansată, activitate de proiectare, expertiză și consultanță, obținerea de noi produse și materiale. Există programe de cercetare în derulare finanaţate din fonduri europene, contracte de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi cu alţi benficiari interni sau externi.
Adresa: A.I.CUZA, 13, CRAIOVA, Dolj
Telefon: 0251413844
Fax: 0251418803
E-mail: emi@central.ucv.ro
Website: http://www.ucv.ro