Asistent de cercetare, doctorand

Descriere scurtă:
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași recrutează 1 Asistent de cercetare doctorand cu specialitatea Inginerie Civilă , pentru completarea echipei de cercetare și pentru implementarea activităților proiectului de cercetare cod PNCDI/P

Data publicării: 04 Ianuarie 2018

Data limită: 04 Februarie 2018
Anunțul: Asistent_de_cercetare_doctorand_2835.pdf ⇓
Angajator: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional.
Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050 Iaşi, România, Iasi, Iasi
Telefon: 0232212322
Fax: Iasi
E-mail: serbanoiu.adrian@tuiasi.ro
Website: www.tuiasi.ro