Asistent cercetare stiintifica (doctorand) - 1 post

Descriere scurtă:
Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare Științifică, vacant în cadrul proiectului cu titlul Probleme de echilibru si optimizare: abordări teoretice si computaționale, cod PN-III-P4

Data publicării: 10 Noiembrie 2017

Data limită: 12 Decembrie 2017
Anunțul: Asistent_cercetare_stiintifica_doctorand ⇓
Angajator: Universitatea Babes-Bolyai
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior de stat, de cercetare ştiinţifică şi de formare permanentă.
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1 RO- 400084, Cluj-Napoca, Cluj
Telefon: 0264405300
Fax: 0264591906
E-mail: cercetare@ubbcluj.ro
Website: www.ubbcluj.ro